Garantie

Garantie

Garanties & onderhoud

Keukenmeubelen Happy Home

1. de hoge standaard voor de kwaliteit van Happy Home keukenmeubelen wordt door regelmatige kwaliteitscontroles gewaarborgd.

2.Happy Home keukenmeubelen worden langer dan de wettelijke 2 jaar gegarandeerd op fabricagegebreken en wel voor een periode van 5 jaar met ingang van de leverdatum.

3. De garantie heeft betrekking op gebreken die ondanks vakkundige montage en behandeling en naleving van het onderhoudsadvies kunnen worden aangemerkt als fabricagegebreken.

4. Erkende fabricagegebreken worden naar keuze van de fabriek opgelost door reparatie of omruiling van het betreffende onderdeel.

5. Na reparatie of omruiling tijdens de garantieperiode blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.

6. niet voor bovengenoemde garantie komen in aanmerking:

- artikelen in “meubelaccessoires” :hiervoor geldt de wettelijke termijn - kleur- en structuurverschillen en        veranderingen door omgevingsfactoren (licht) in echt houten meubeldelen.

- kleur en structuurafwijkingen die onder invloed van kunstlicht ontstaan.

Deze afwijkingen zijn op grond van genoemde invloeden onontkoombaar en komen als zodanig niet in aanmerking voor garantie.

- waardevermindering/slijtage die een logisch gevolg zijn van het gebruik.

- gebreken door ondeskundige montage, ondeskundig gebruik of onderhoud, in het bijzonder door  inwerking van warmte en vocht en gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen.

- beschadigingen die door zelfstandig en ondeskundig handelen van de eindgebruiker veroorzaakt zijn.

- montage en voorrijdkosten bij vervanging van onderdelen.

7. alle overige aanspraken, in het bijzonder vervangingsschade zijn uitgesloten als de fabrikant geen grove nalatigheid kan worden verweten.

Overige producten

Voor overige producten geldt een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Uitzonderingen (langere termijnen) worden voor diverse fabrikanten van apparatuur op deze website in de winkel aangegeven.

Onderhoudsadvies(meubelen)

Het hierna genoemde onderhoudsadvies heeft als doel, rekening houdende met de specifieke eigenschappen van de verschillende materialen, de kwaliteit van het IKO keukenmeubel zo lang mogelijk te behouden en zo de levensduur van de keuken te vergroten.

1. Kunststof en Lakfronten

De kunststof en lakfronten kunnen met de meeste in de handel zijnde schoonmaakmiddelen gereinigd worden. Meestal is een licht vochtige doek met warm water en een klein beetje afwasmiddel al voldoende. Hardnekkige vlekken(vetresten, kleurstiften) laten zich beter met wasbenzine of glasreiniger verwijderen.

NIET GEBRUIKEN: sterke vloeibare middelen op basis van oplosmiddel( b.v. meubelpolish) en schurende schoonmaakmiddelen !!

NIET GEBRUIKEN: Vezeldoeken op gelakte en hoogglans fronten

2. Houten fronten

Massief houten fronten en gefineerde oppervlakken moeten met een licht vochtige doek in de richting van de houtnerf schoongemaakt en met een zachte doek droog gemaakt worden. Inwerking van extreem vochtige of extreem droge lucht moet worden vermeden om natuurlijke reacties (uitdrogen/krimpen van hout) te voorkomen. Weet ook dat kleur- en structuur van echte houten fronten op een natuurlijke wijze kunnen worden beïnvloed door de werking van kunstlicht en zonlicht. Deze veranderingen zijn onvermijdelijk en vallen niet onder de garantie.

Overige producten

Voor onderhoud van overige producten verwijzen wij naar de instructies van de betreffende fabrikanten.